• Trang chủ >> Chi tiết tin
 • KHÁCH HÀNG NÔ NỨC LÀM ĐẸP THÁNG 9/2014

 • Khach hàng chăm sóc da tháng 9 nè. Tấp nập nhé !! photo 173_zpse713c5da.jpg
  Xong 1 bên lông màyr> photo 178_zps44cb02ee.jpg
  Tiếp nhận ca mụn nặng
   photo 175_zps062c380d.jpg
  Tắm trắng mặt
   photo 174_zps6af8c359.jpg
  Khách hàng nâng mũi
   photo 176_zps8161c463.jpg
  Tiếp nhận ca mun
   photo 172_zps48c63845.jpg
  Thêu mày
   photo 169_zpsa8c580ef.jpg
   photo 171_zps2ba4eb9e.jpg
   photo 170_zps7bb15b8c.jpg
   photo 166_zpse566b67f.jpg
  Nâng mũi
   photo 162_zps3efb80b2.jpg
  Thêu mày
   photo 168_zpsd195b130.jpg
  Mày mí môi sửa phun lại
   photo 161_zps993f325b.jpg
   photo 165_zps85e3cbcb.jpg
   photo 156_zpsecb28e13.jpg
  Nâng ngực
   photo 164_zpsd5402089.jpg
  Nâng mũi before và after
   photo 163_zpsa1ad1067.jpg
  Phun mí mày tán chì
   photo 158_zpsc4c999ca.jpg
   photo 160_zpse26a2baf.jpg
   photo 157_zpsddabda5c.jpg
   photo 159_zps836b5f36.jpg
   photo 155_zpsa0ad1255.jpg
   photo 153_zpsd6df8d67.jpg
   photo 154_zps1924ac42.jpg
  KHOẢNH KHẮC XÌ TIN VỚI SIÊU MẪU QUỐC TẾ NGỌC OANH
   photo 148_zps6a517591.jpg
   photo 150_zps82fbfd40.jpg
   photo 149_zps2bc0c659.jpg
   photo 152_zps6429f1e7.jpg
  Hết mụn sau 7 ngày
   photo 151_zpsa99ec9d8.jpg
  Phun mày tán chì
   photo 147_zpsf3271f19.jpgbr> Khách nâng mũi
   photo 143_zps1cb2d679.jpg
   photo 145_zpsd8253b7f.jpg
   photo 146_zpsaf2c948e.jpg
   photo 142_zpsd12f7dcf.jpg
   photo 144_zps03a72f57.jpg
  thải độc chì
   photo 136_zps7eb3cf06.jpg
  tắm trắng body
   photo 134_zps9df486ad.jpg
   photo 130_zpsb3aaa896.jpg
  Xóa xăm
   photo 132_zps4048bd6d.jpg
  Nâng mũi
   photo 126_zps11481cdc.jpg
   photo 129_zpsccce79ab.jpg
   photo 128_zpsb55e359b.jpg
  Xóa xăm
   photo 131_zps3caa37a5.jpg
  Tiêm tế bào gốc
   photo 124_zpsd9d8b767.jpg
   photo 123_zps5981d1cb.jpg
  Phun mí
   photo 127_zps8b8cd37c.jpg
   photo 121_zps27acadde.jpg
  Phun môi
   photo 115_zps45800860.jpg
   photo 120_zpsc1a5cd4b.jpg
   photo 119_zpsf9b43ad4.jpg
   photo 118_zps44002854.jpg
  Phun mày
   photo 114_zps8fe80486.jpg
   photo 113_zps6b9fbe15.jpg
   photo 112_zpsc907ae53.jpg
  Tắm trắng
   photo 117_zps254e9aaf.jpg
   photo 116_zps10d7b5ed.jpg
  KHÁCH HÀNG NÂNG MŨI
   photo 108_zpsdcde9c5d.jpg
   photo 111_zps1c0f55ac.jpg
   photo 105_zps492c617f.jpg
   photo 110_zps80a01ea4.jpg
   photo 107_zps7ffd0dd9.jpg
   photo 109_zps0717b8e6.jpg
  Phun mí
   photo 103_zpsb121ccc3.jpg
   photo 104_zps25474885.jpg
  Nâng mũi
   photo 106_zps343dcb79.jpg
   photo 99_zps720a70a2.jpg
  Phun mí+ môi
   photo 102_zps96ec44b4.jpg
   photo 100_zpsb5377081.jpg
  Tắm trắng
   photo 101_zps35da2135.jpg
   photo 97_zpsb0e5e4c0.jpg
   photo 93_zps7f9aa018.jpg
  Nhấn mí hàn quốc
   photo 90_zpsd329d076.jpg
  Nâng mũi
   photo 98_zps64f3856b.jpg
  Nhấn mí+ cắt góc
   photo 95_zps91b97e19.jpg
   photo 92_zpsbd1cdf0f.jpg
   photo 96_zps35d74791.jpg
  Phun mí
   photo 94_zps871e3fc6.jpg
   photo 91_zpsebc8deb5.jpg
  Triệt lông vĩnh viễn
   photo 84_zps73df4fb8.jpg
   photo 89_zps7f18dc0b.jpg
  Nhấn mí
   photo 88_zps74d52cae.jpg
  Phun mày
   photo 86_zps2784ee4c.jpg
   photo 80_zpsa7f30c41.jpg
   photo 85_zps85ec49ee.jpg
  Phun mày
   photo 82_zps87758734.jpg
   photo 79_zpsfecd8ddb.jpg
   photo 83_zps6f171619.jpg
   photo 78_zps2a2cc8bd.jpg
   photo 77_zps4dab9053.jpg
   photo 81_zps54037634.jpg
   photo 75_zps3027dcdd.jpg
   photo 74_zps026985b0.jpg
   photo 73_zps7376c2f3.jpg
  Nâng ngực
   photo 65_zpsa2c20c2e.jpg
   photo 76_zps801ef8e5.jpg
  Nâng mũi
   photo 72_zps573b7766.jpg
   photo 66_zpsc65bb731.jpg
   photo 71_zpseafa473f.jpg
   photo 69_zpsf4cc3671.jpg
   photo 70_zps8e00b930.jpg
   photo 68_zps2de29832.jpg
   photo 55_zpse5db6bfb.jpg
   photo 67_zpsc0140fa4.jpg
   photo 62_zpsf6d66e32.jpg
   photo 63_zps1f62b6d5.jpg
   photo 64_zps487212e6.jpg
   photo 59_zpse239de21.jpg
   photo 57_zpsd9f687ca.jpg
  Tắm trắng
   photo 61_zps7715ee4d.jpg
   photo 60_zpsa1374c69.jpg
   photo 58_zps0bbcb960.jpg
   photo 53_zps935a7a97.jpg
   photo 51_zps40cdfad7.jpg
   photo 56_zpsbe685713.jpg
   photo 54_zps39f8517f.jpg
   photo 48_zps9e5630da.jpg
   photo 50_zps6145e16d.jpg
   photo 52_zpsbde4dc28.jpg
   photo 43_zps4c192611.jpg
   photo 49_zpsff900a4c.jpg
   photo 47_zpsc4d8b22a.jpg
  KHOẢNH KHÁC XÌ TIN VỚI NGƯỜI MẪU DIỄN VIÊN LÂM NA ANH
   photo 40_zpsa979af93.jpg
   photo 42_zpsc2e74bdc.jpg
   photo 39_zpsd755144a.jpg
   photo 41_zpsc7d5869e.jpg
   photo 31_zps9e806d41.jpg
   photo 3_zpsaaaf4573.jpg
   photo 37_zps8a3d4987.jpg
   photo 29_zps286173b5.jpg
   photo 30_zps062cc6f0.jpg
   photo 24_zpscd18e0e1.jpg
   photo 26_zps495aa96c.jpg
   photo 25_zps6e0e6e85.jpg
   photo 23_zps182b1ce5.jpg
   photo 18_zps5e884678.jpg
   photo 21_zps13684348.jpg
  Phun mày
   photo 19_zpsab649faf.jpg
   photo 17_zps05bd1dcc.jpg
  Sửa và xóa mày
   photo 6_zpsa407a4f3.jpg
   photo 16_zpse4ccf606.jpg
   photo 14_zpsef270724.jpg
   photo 13_zps70c3a3b3.jpg
   photo 12_zps1235445e.jpg
   photo 10_zpscbadf3ff.jpg
   photo 8_zpsef39ee5b.jpg
   photo 9_zpscfa69400.jpg
   photo 7_zpsc3761011.jpg
   photo 1_zps45dc7366.jpg
   photo 4_zpsb3c86d16.jpg
  TẮM TRẮNG MẶT
   photo 5_zps496c7421.jpg
 • Hotline
 • Mobile: 0166.715.8666
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Tư vấn mua hàng